PROJEKT GRANTOWY

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE TOMASZ KOSELCZUK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tomasza Koselczuka poprzez zakup wycinarki plazmowej CNC oraz laptopa z oprogramowaniem”.
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszaru poprzez wzrost konkurencyjności firmy Tomasza Koselczuka poprzez zakup wycinarki plazmowej CNC oraz laptopa z oprogramowaniem.

Suma wydatków kwalifikowanych w ramach projektu: 98 859,63 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 69 201,00 zł

W ramach tych środków zakupiona zostanie wycinarka plazmowa CNC oraz laptop z oprogramowaniem. W wyniku realizacji projektu w firmie powstanie 1 miejsce pracy (1 etat).
Wycinarka (ploter) plazmowa CNC służy do cięcia stali, głównie arkuszy blachy (po zaprojektowaniu i wytyczeniu w programie komputerowym ploter sam tnie blachę na potrzebne detale). Zakup pozwoli na wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego (do tej pory cięcie blachy odbywało się ręcznie, zarówno przy cięciu na potrzeby produkcji kontenerów jak i ogrodzeń/bram/balustrad), dzięki czemu możliwy będzie wzrost ilości wytwarzanych produktów. Zakup pozwoli na wprowadzenia na rynek ulepszonych/udoskonalonych produktów (produkty będą wykonane z wyższym stopniem dokładności, możliwa będzie realizacja bardziej skomplikowanych wzorów). Zakup pozwoli również na wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi – usługowego cięcia blachy (do 25 mm).


Operacja realizowana w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023, w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

ZAPYTANIE 1

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę wycinarki plazmowej CNC.
Zapytanie ofertowe zostało skierowane w związku z realizacją operacji pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Tomasza Koselczuka poprzez zakup wycinarki plazmowej CNC oraz laptopa z oprogramowaniem”. Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Poniżej pliki do pobrania.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAPYTANIE 2

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: dostawę laptopa z oprogramowaniem.
Zapytanie ofertowe zostało skierowane w związku z realizacją operacji pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Tomasza Koselczuka poprzez zakup wycinarki plazmowej CNC oraz laptopa z oprogramowaniem”. Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Poniżej pliki do pobrania.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY